3. závod LV - Brtnice 8.4.2006 - krátká tra

Novinky
Rozpis
Pokyny
Parametry tratí
Mapa
Startovka
Výsledky
Fotogalerie
Odkazy

název: Brtnice 2006, stav: duben 2006
měřítko: 1:5000, ekvidistance: 5 metrů
rozměr: A4, tisk: laserový
vodovzdorně upravena
hlavní kartograf: Martin Kratochvíl

* Zákaz překonávání jakýchkoliv plotů a soukromých pozemků - bude dostatečně zdůrazněno v pokynech.

Partneři závodu: